Szkoła i przedszkole w Warszawie

"Wyróżnienie przyznano za stworzenie wizji eleganckiego obiektu oświatowego o regularnym układzie konstrukcyjnym, z klarowną dyspozycją funkcjonalno-przestrzenną, wyraźnym zaakcentowaniem stref wejściowych do obu części zespołu"

Werdykt jury konkursowego

Rok

Powierzchnia całkowita

Inwestor

Architekt

Instalacje

Kosztorys

2017

8493 m2

Miasto stołeczne Warszawa

GAB, Atelier Tektura

Termo Studio

Norman

Projekt został nagrodzony wyróżnieniem w konkursie architektonicznym SARP nr 973 na "opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu budynków kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie"

Idea budynku

 

Logiczny, prosty układ dwóch pierścieni przeplatających się ze sobą wzajemnie, oddaje do dyspozycji podopiecznych intuicyjny układ funkcjonalny, skoncentrowany wokół dwóch wewnętrznych pati wypełnionych światłem i zielenią. Patia będą pełnić rolę serca całego organizmu jakim jest szkoła czy przedszkole. Wokół nich zorganizowano wszystkie funkcje edukacyjne, rozłożone w bardzo prosty i intuicyjny sposób w formie pierścieni.