Zagospodarowanie Rynku w Ostrowie Wielkopolskim

Poza głównym założeniem Inwestora czyli uporządkowanie otoczenia zabytkowego Ratusza, naszą pracę skupiliśmy na zwiększeniu powierzchni zacienionych, zróżnicowaniu ilości i rodzajów zieleni, tak aby dostosowana została ona do potrzebnej ilości promieni słonecznych i jego operacji, zróżnicowania pod względem czasu kwitnienia oraz stworzenia większej ilości powierzchni czynnej biologicznie, dzięki czemu ilość wody opadowej wprowadzonej do kanalizacji zmniejszyłaby się.

Opis autorski

Rok

Powierzchnia całkowita

Inwestor

Architekt

Wizualizacje

2017

- m2

Urząd Miasta Ostrów Wielkopolski

GAB, Paulina Walków Architekt

GID Studio

© 2019 by GAB