top of page

Centrum Wiedzy Cognitarium, Koszalin

"Nowy budynek biblioteki ma za zadanie oddziaływać na jego najbliższe otoczenie, a jego otwarty charakter ma przyciągać i skupiać studentów oferując możliwość spotkania, ale także pracy w skupieniu. Budynek Cognitarium swoim układem nawiązuje do archetypicznego układu konstrukcyjnego Dom-Ino House stworzonego przez Le Corbusier’a"

Fragment opisu autorskiego

1_PS — kopia.jpg

Rok

Powierzchnia całkowita

Inwestor

Architekt

Wizualizacje

2020

5999 m2

Politechnika Koszalińska

GAB

GID Studio

2_PS — kopia.jpg

Główną myślą towarzyszącą projektowaniu budynku Cognitarium było stworzenie przestrzeni nadającej kierunek rozwoju dla ewentualnej rozbudowy kampusu, a jednocześnie spajającej istniejącą zabudowę oraz otaczającą ją zieleń. Domknięcie kampusu od wschodniej strony a zarazem stworzenie nowej, głównej osi łączącej go z otoczeniem daje możliwość rozwinięcia zespołu zabudowy akademickiej w sposób spójny i zorganizowany. Cognitarium ma w tym sensie być wyznacznikiem i wzorcem w kreowaniu nowej przestrzeni kampusu Politechniki Koszalińskiej.

section sketch 2.jpg
sketch.jpg
siteplan.jpg
section sketch.jpg

Szkice: Alicja Maculewicz

3.jpg
2.jpg
1.jpg

Nowy budynek biblioteki ma za zadanie oddziaływać na jego najbliższe otoczenie, a jego otwarty charakter ma przyciągać i skupiać studentów oferując możliwość spotkania, ale także pracy w skupieniu. Budynek Cognitarium swoim układem nawiązuje do archetypicznego układu konstrukcyjnego Dom-Ino House stworzonego przez Le Corbusier’a, w którym rolę przenoszenia obciążeń pełnią tylko słupy, tworząc charakterystyczny układ słupowo-płytowy z widocznym układem podciągów na geometrycznej siatce układu konstrukcyjnego dając możliwość dowolnej konfiguracji przestrzeni (wolny plan). W znaczeniu wrażeniowym układ nawiązuje do przestrzennych struktur Sol’a LeWitt’a, które swoim geometrycznym powtarzalnym układem budowały przestrzeń. Taki układ odpowiada na życzenie Zamawiającego w zakresie otwarcia się na możliwość swobodnej rozbudowy oraz adaptacji w przyszłości dzięki stworzeniu budynku o prostym i czytelnym układzie konstrukcyjnym. Sercem budynku jest wypożyczalnia główna, w której centrum znajduje się podium łączące ją z czytelnią zlokalizowaną na piętrze. W projekcie przewidujemy gradację części otwartych i zamkniętych zarówno wypożyczalni głównej jak i czytelni ogólnej połączonej z częścią przeznaczoną do pracy indywidualnej.

W związku ze zorganizowanym układem funkcjonalnym i konstrukcyjnym budynek Cognitarium realizuje idee Harry’ego Faulknera Browna dotyczące kreacji przestrzeni bibliotecznej, mocno odpowiadając między innymi na potrzebę elastyczności, rozszerzalności w miarę potrzeb, zwartości komunikacyjnej, a także porządku umożliwiającego łatwy i szybki kontakt czytelnika z książką.

6_PS_czysty.jpg
bottom of page