Centrum Wiedzy Cognitarium, Koszalin

"Nowy budynek biblioteki ma za zadanie oddziaływać na jego najbliższe otoczenie, a jego otwarty charakter ma przyciągać i skupiać studentów oferując możliwość spotkania, ale także pracy w skupieniu. Budynek Cognitarium swoim układem nawiązuje do archetypicznego układu konstrukcyjnego Dom-Ino House stworzonego przez Le Corbusier’a"

Fragment opisu autorskiego

Rok

Powierzchnia całkowita

Inwestor

Architekt

Konstrukcja

Wizualizacje

2020

5999 m2

Politechnika Koszalińska

GAB

BUD Expert, Jan Drzewiecki

GID Studio

Główną myślą towarzyszącą projektowaniu budynku Cognitarium było stworzenie przestrzeni nadającej kierunek rozwoju dla ewentualnej rozbudowy kampusu, a jednocześnie spajającej istniejącą zabudowę oraz otaczającą ją zieleń. Domknięcie kampusu od wschodniej strony a zarazem stworzenie nowej, głównej osi łączącej go z otoczeniem daje możliwość rozwinięcia zespołu zabudowy akademickiej w sposób spójny i zorganizowany. Cognitarium ma w tym sensie być wyznacznikiem i wzorcem w kreowaniu nowej przestrzeni kampusu Politechniki Koszalińskiej.

Szkice: Alicja Maculewicz

Nowy budynek biblioteki ma za zadanie oddziaływać na jego najbliższe otoczenie, a jego otwarty charakter ma przyciągać i skupiać studentów oferując możliwość spotkania, ale także pracy w skupieniu. Budynek Cognitarium swoim układem nawiązuje do archetypicznego układu konstrukcyjnego Dom-Ino House stworzonego przez Le Corbusier’a, w którym rolę przenoszenia obciążeń pełnią tylko słupy, tworząc charakterystyczny układ słupowo-płytowy z widocznym układem podciągów na geometrycznej siatce układu konstrukcyjnego dając możliwość dowolnej konfiguracji przestrzeni (wolny plan). W znaczeniu wrażeniowym układ nawiązuje do przestrzennych struktur Sol’a LeWitt’a, które swoim geometrycznym powtarzalnym układem budowały przestrzeń. Taki układ odpowiada na życzenie Zamawiającego w zakresie otwarcia się na możliwość swobodnej rozbudowy oraz adaptacji w przyszłości dzięki stworzeniu budynku o prostym i czytelnym układzie konstrukcyjnym. Sercem budynku jest wypożyczalnia główna, w której centrum znajduje się podium łączące ją z czytelnią zlokalizowaną na piętrze. W projekcie przewidujemy gradację części otwartych i zamkniętych zarówno wypożyczalni głównej jak i czytelni ogólnej połączonej z częścią przeznaczoną do pracy indywidualnej.

W związku ze zorganizowanym układem funkcjonalnym i konstrukcyjnym budynek Cognitarium realizuje idee Harry’ego Faulknera Browna dotyczące kreacji przestrzeni bibliotecznej, mocno odpowiadając między innymi na potrzebę elastyczności, rozszerzalności w miarę potrzeb, zwartości komunikacyjnej, a także porządku umożliwiającego łatwy i szybki kontakt czytelnika z książką.