top of page

Studio

Założyliśmy pracownię w 2016 roku po zakończeniu realizacji domu w Nowej Górce, który został laureatem wyróżnienia w Nagrodzie Głównej SARP w 2016. Kolejne projekty domów, którym się zajmujemy są kontynuacją naszych zainteresowań związanych z zamieszkaniem i jego zróżnicowanymi formami. Aktualnie swoje zainteresowanie poszerzamy o większą skalę budników mieszkaniowych wielorodzinnych. Równocześnie kontynuujemy nasze wcześniejsze doświadczenia uczestnicząc w konkursach na obiekty publiczne, które spotkały się z uznaniem i nagrodami.

Obiekty istniejące, często o historycznym znaczeniu są również przedmiotem naszych zainteresowań. Zajmujemy się przywracaniem do życia budynków zabytkowych, nadawaniem im nowych funkcji zarówno transformując je w budynki użyteczności publicznej czy mieszkaniowe. Wierzymy iż poprzez nasze działania z zabytkami, uczymy się jak łączyć nową substancję z istniejącą zabudową, zarówno jednostkowo jaki i w szerszej, urbanistycznej skali.

 

Wszystkie nasze projekty powstają w sposób świadomy, z poszanowaniem dla miejsca w którym powstają oraz w środowiska, w którym żyjemy. 

Nasza pracownia znajduje się w centrum Poznania. Od lat staramy się angażować w lokalną społeczność oraz działanie w Poznańskim oddziale Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Wielkopolskiej Izbie Architektów. Nasza aktywność nie jest związana jedynie z lokalnym rynkiem, pracujemy nad budynkami w całym kraju oraz za granicą.

 

Jesteśmy pracownią rodziną prowadzoną przez Katarzynę Osipowicz-Grabowską i Piotra Grabowskiego.

Jak pracujemy

Punktem wyjścia w naszych projektach jest relacja odbiorcy z otoczeniem- człowieka z budynkiem i otaczającym go środowiskiem. Kluczem w naszym podejściu do projektowania jest umiejętne zrozumienie potrzeb klienta oraz przełożeniu go na sposób działania budynku. Staramy się skupić nie tylko na rozwiązywaniu przestrzennych problemów. Zrozumienie miejsca, zastanej tkanki, programu oraz budżetu pozwala nam na stworzenie nowych możliwości oraz odkrycia potencjału oraz nadania nowych wartości danemu miejscu.

Wszystkie nasze projekty są efektem pracy zespołowej. Wierzymy że silna współpraca oparta na zaufaniu i zrozumieniu zarówno z naszymi klientami jak i specjalistami i konsultantami branżowymi, jest podstawą pod tworzenie dobrej architektury.

W czasach kiedy zmienia się podejście oraz większa świadomość dotycząca środowiska jak i zmian demograficznych, nasze projekty tworzone są świadomie w oparciu o maksymalnie możliwe i racjonalne rozwiązania techniczne, tak żeby projektowane przez nas budynki były trwałe i dawały możliwość w przyszłości do dostosowania do innych celów.

Wszystkie projekty, którymi się zajmujemy są bardzo indywidualne. Przy każdym staramy się nie powtarzać wcześniej nabytych wzorców. Przed założeniem pracowni, doświadczenia zbieraliśmy pracując w renomowanych polskich pracowniach architektonicznych, przy znaczących projektach w Polsce oraz zagranicą.

Zarówno Katarzyna (od 2019) jak i Piotr (od 2020) roku prowadzą zajęcia projektowe na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Nauczanie buduje bardziej refleksyjną i analityczną postawę, dzięki czemu doświadczenia zawodowe uzupełniane są o bardziej znaczeniowe podejście do własnych projektów

Wystawy/ Publikacje/Wykłady

Wystawa na Międzynarodowych Biennale Architektury, Kraków 


12-13.10.2017

Leonardo, Międzynarodowe Biennale dla młodych architektów, Mińsk, Białoruś  


Październik 2017

Archiczwartek,                     

Prezentacja poznańskich pracowni

19.04.2018

Brno Design Days

Prezentacja pracowni w bloku Talks


19.09.2020

Nagrody

Wyróżnienie w Nagrodzie Roku SARP 2016, 

Dom w Nowej Górce


12.10.2017

Wyróżnienie honorowe w konkursie na budowę budynku na górnym dziedzińcu głównego kampusu Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, Konkurs SARP

11.03 2019

I Nagroda w konkursie na budowę budynku Bosmanatu w Porcie Czerniakowskim, Konkurs SARP

 

04 2022

Wyróżnienie honorowe w konkursie na szkołę podstawową i przedszkole przy ul. Zaruby w Warszawie, Konkurs SARP


18.10.2017

Wyróżnienie honorowe w konkursie na budowę kompleksu sportowego i przebudowę stadionu Polonii Warszawa, Konkurs SARP


13.05.2019

I Nagroda w konkursie na inwestorskim na biurowiec Grupy Burkietowicz

 

12.2022

Zespół
Katarzyna Osipowicz-Grabowska, Piotr Grabowski, Mirosław Wojcieszak, Daria Wróbel, Agata Marciniak

bottom of page