top of page

Bosmanat w Porcie Czerniakowskim

"Koncepcja ukształtowania zabudowy umożliwia zarówno zachowanie istniejącej wartości otwartego krajobrazu doliny Wisły w tym rejonie miasta jak i wprowadza nową wartość architektonicznej dominanty, o gabarytach stosownych do nadrzędnej roli krajobrazu przyrodniczego, eksponującej szczególną rolę terenu Portu Czerniakowskiego w ciągu bulwarów nadwiślańskich"

 

Opinia jury

1 Nagroda w konkursie realizacyjnym jednoetapowym na koncepcję architektoniczną wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem wraz z zagospodarowaniem terenu w Porcie Czerniakowskim w Warszawie

przystań_1_PS-2.jpg

Rok

Powierzchnia całkowita

Inwestor

Architekt

Wizualizacje

2022-w trakcie

1155m2

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

GAB

GID Studio

przystań_4_PS-2.jpg
przystań_2_PS-2.jpg

 OTWARTA STRUKTURA

Projektowany budynek, można sprowadzić do prostego schematu, części trzykondygnacyjnej uzupełnionej o ogólnodostępny taras widokowy, dostępny dzięki zewnętrznej klatce schodowej oraz części parterowej, która dzięki wykorzystaniu zróżnicowania terenu od strony ulicy Czerniakowskiej została ukryta. Natomiast od strony portu jest w pełni otwarta i stanowi doskonałe, łatwo dostępne zaplecze.

Budynek bosmanatu zaprojektowaliśmy jako budynek w konstrukcji drewnianej. Drewniane słupy, drewniane belki i stropy, częściowo wsparte o żelbetowe ściany oraz trzon schodowo- windowy oparte na płycie betonowej, posadowionej na palach. Dzięki proporcjonalnie niskiej wadze budynku oraz braku kondygnacji podziemnej, takie rozwiązanie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów realizacji.

Duża ilość́ światła dziennego we wszystkich pomieszczeniach użytkowych zapewni redukcję kosztów związanych z oświetleniem budynku. Wysunięte balkony/obejścia przed elewację latem ograniczą penetrację pomieszczeń́ przez promienie słoneczne dzięki czemu pomieszczenia te nie ulegną̨ nadmiernemu przegrzewaniu. Zaprojektowano także centralnie sterowany system regulacji rolet zewnętrznych.

W znaczeniu wrażeniowym układ nawiązuje do przestrzennych struktur Sol’a LeWitt’a, które swoim geometrycznym powtarzalnym układem budowały przestrzeń́.

 

MIEJSCE SPOTKAŃ

Budynek bosmanatu, poza swoimi obowiązkowymi funkcjami, powinien być swojego rodzaju kotwicą, pełnić rolę przyciągającą oraz zaznaczać swoją obecność w otoczeniu. Kluczowym aspektem w projekcie jest stworzenie miejsca, które będzie otwarte na nowego użytkownika, budynku, który będzie otwarty i ogólnodostępny a jednocześnie będzie umożliwiał użytkowanie go w sposób perfekcyjny dla jego codziennych użytkowników. Budynek bosmanatu będzie dobrze widoczny zarówno z poziomu Wisły przez zbliżającą się łódź jak i użytkownika pieszego bądź rowerowego, podróżującego wzdłuż ul. Czerniakowskiej. Wysoka na trzy kondygnacje część budynku skupia w sobie znajdującą się na parterze funkcję gastronomiczną, która rozlewa się na główny plac przed budynkiem, tworząc z niego atrakcyjny i tętniący życiem plac. Dzięki zróżnicowaniu terenu, pierwsze piętro budynku jest dostępne z poziomu ulicy Czerniakowskiej i to tutaj, znajduje się „główne wejście” do budynku. Strefa wejściowe do budynku przechodzi w salę wielofunkcyjną, która sąsiaduje z otwartym tarasem widokowym na dachu części parterowej. Drugie piętro to przestrzeń biurowa, zapewniająca doskonały widok na cały port jak i śluzę dostępową do portu. Na dachu budynku zlokalizowaliśmy ogród zimowy, będący swoistym przedłużeniem części gastronomicznej na parterze oraz ogólnodostępny 24/7 punkt widokowy, zapewniający wspaniały widok oraz wspaniałe doświadczenie obserwacji ruchu w porcie. Druga cześć budynku, przecięta jest schodami terenowymi łączącymi poziom ulicy Czerniakowskiej z częścią portową. Niższa cześć, to przestrzeń przeznaczona dla bosmanów, działająca jako wypożyczalnia sprzętu czy też warsztat. To tutaj zlokalizowane są wszystkie dodatkowe funkcje uzupełniające działanie budynku.

przystań_3_PS-2.jpg
bottom of page