top of page

Pawilon Archeologiczny Muzeum w Biskupinie

Projektowany przez nas budynek, umiejscowiony został na końcu głównej trasy zwiedzania rezerwatu. Wejście prowadzące od strony wioski piastowskiej, stanowi swojego rodzaju bramę do budynku, który jest miejscem zarówno zdobywania wiedzy i doświadczeń jak i spotkań. Ze względu na charakter muzeum, celem projektowym było stworzenie przestrzeni, która byłaby bardzo przyjazna użytkownikom, dawała wrażenie domowości i przygody a nauka i zdobywanie wiedzy odbywałoby się jako doświadczenie.

 

Fragment opisu autorskiego

Biskupin_3_PS-2.jpg

2023

4600 m2

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

GAB

Rok

Powierzchnia całkowita

Inwestor

Architekt

Biskupin_2_PS-2.jpg
Biskupin_1_PS-3.jpg
Biskupin_5_PS-3.jpg
Biskupin_6_PS-2.jpg
Biskupin_4_PS-2.jpg
bottom of page